Psikolojik Danışman: Beyza GÖKDEMİR

Psikolojik Danışman: Beyza GÖKDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu olan Beyza GÖKDEMİR ile çocuklarımızın ruhsal gelişim takipleri yapılmakta, davranış özelliklerini belirlemek amacı ile testler uygulamakta, sonuçları değerlendirilmektedir. Aile danışmanlığı ve personelimizin hizmet içi eğitimler de psikolojik danışmanımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu konuda her türlü desteğimizi danışmanımız Beyza GÖKDEMİR'den sağlamaktayız.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Mavi Gül Kreş ve Anaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin psikososyal, duygusal, bilişsel, dil ve bedensel gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Okulumuzun psikolojik danışmanı tarafından yapılan çalışmalar:

Oryantasyon Çalışmaları:

Okulumuza yeni başlayan çocuklarımızın ilk haftalarında okula uyumlarını destek olmak amacıyla hazırlanan oryantasyon programı, her çocuğa özel olarak bilgilendirme ve yakın ilgi ile şekillendirilip, uygulanır. Program kapsamında; okulumuz ve personelimiz tanıtılıp, çeşitli tanışma ve kaynaşma oyunları oynanır. Psikolojik danışmanımız tarafından velimize süreç ile ilgili gerekli bilgiler aktarılır.

Bireyi Tanıma Çalışmaları:

Çocuğun içinde yaşadığı aile ortamı ve bulunduğu sosyal grup öğrenciyi tanımak için önemlidir. Bu nedenle, grup içi gözlemleri, öğretmeni ile konsültasyon çalışmaları, veli görüşmeleri ve çocuk ile bireysel görüşmeler yapılır. Gerekli durumlarda ise öğrencinin gelişimini belirlemek ve takip etmek amacıyla test ve envanterler uygulanır.

Öğrenci Gözlemi:

Psikoloğumuz tarafından rutin olarak yapılan gözlemlerdir. Çocuklarımızın; arkadaş ve öğretmen ilişkilerini, etkinliklere katılımını, kişilik özelliklerini, ve gelişimlerini takip etmek amacıyla düzenlenmektedir. Gözlem sonucunda edinilen bilgiler, velilerle yapılan bireysel görüşmelerde ve veli toplantısında değerlendirilir.

Öğrenci Görüşmeleri:

Görüşmelerin amacı, çocuğun gelişimini takip etmenin yanı sıra problem çözme becerisini, ilgi alanlarını, aile ve arkadaş algısını anlamaya ve desteklemeye yöneliktir. Çocuk ile yapılan görüşme, veli ve öğretmen görüşmelerinde değerlendirilir.

Veli Görüşmeleri:

Görüşmelerimiz gizlilik esasına dayanmaktadır. İlk görüşme, "Aile Tanıma Formu"nun değerlendirilmesi ile başlar. Devam eden süreç içerisinde, çocuğumuzun okula başladığı günden itibaren yapılan gözlemler (çocuğun okula uyumu, gelişim özellikleri, arkadaş ve öğretmen ilişkileri, ilgi alanları, güçlü ve zayıf yanları) hakkında veliye bilgi verilir. Velimizin çocuğu ile ilgili sorun yaşadığı alanlarda veli ile koordineli şekilde çalışmalar yapılır. Psikolojik danışmanımız, veli görüşmelerini randevu sistemi ile gerçekleştirmektedir.

Aile Danışmanlığı:

Velimizin talebi üzerine, anne ve babanın birlikte katıldığı aile içi sorunlar ve çözümlerine dayanan psikolojik destek hizmetidir. Görüşmeler randevu sistemi ile gerçekleşmektedir.

Öğretmen Görüşmeleri:

Psikolojik danışmanımızın rutin olarak öğretmenlerimizle bir araya gelip çocukların grup içerisindeki durum ve davranışlarını konu alan görüşmelerdir. Bu görüşmelerde, öğretmen ve psikoluğumuz çocuklarımızın sorunları ile ilgili ortak çözüm yolları geliştirirler.

Seminerler:

Sene içinde belirli dönemlerde, psikolojik danışmanımız tarafından ailelere ve personelimize yönelik çocuklarımızı gelişimsel olarak desteklemek amacıyla seminerler düzenlenir. Seminer konularımızdan birkaç örnek şöyledir: Gelişim Basamakları, Okul Fobisi, Davranış Sorunları ve Başetme Yöntemleri vb.

Makaleler:

Psikolojik danışmanımız tarafından velilerin pedagojik bilgi ihtiyacına göre hazırlanan çocuk ve aile ile ilgili yazılar internet sitesinde yayınlanıp, gerektiğinde velilerimize gönderilir.

 


   
İsminiz
Telefon :
E-Posta :
Mesajınız
    Yukardaki Güvenlik Metnini Yazınız
Güvenlik Metni