Eğitim Modeli

Eğitim Modeli

-Çocuk merkezlidir.

-Yabancı dil etkinliğini içerir. 

-Özgürce deneyimler kazanmasına fırsat tanır. 

-Çocuğun çok yönlü gelişimini hedefler. 

-Eğitim işine aile katılımını sağlar. 

-Yapıcı, yaratıcı, ilgiyi ve araştırmayı hedefler. 

-Bilim ve sanatı esas alır. 

-Özgün bir program içerir.