Drama

Drama

Çocukların duygu, düşünce gözlem ve hayal gücünü oynayarak ifade edebileceği bir ortam sağlar. Drama, tiyatro gibi değildir. Yaşayarak yaparak öğrenme tekniğidir. Dramada doğru-yanlış, başarılı-başarısız, yetenekli-yeteneksiz gibi yargıların olmaması çocugun kendini daha rahat ifade etmesini ve sorunlar karşısında çözümler üetebilmesine imkan sağlar. Drama var olan bir şeyi öğretme çocukta var olanları ortaya çıkarmak için kullanılır.